Skip to content
Strategi för digital samverkan

Strategi för digital samverkan

Med den här tjänsten hjälper vi er att utveckla en strategi för digital samverkan.

De senaste 10 åren har vi hjälpt företag och organisationer att förbättra sitt resultat genom att implementera moderna system för samverkan. Vår erfarenhet är att det ofta saknas en strategi och att det därmed finns en risk för att lösningen som ska utvecklas inte kommer driva verksamheten mot önskat resultat och att den adderar onödiga kostnader i verksamheten.

Genom att utgå från er strategi får ni bättre förutsättningar för att er investering kommer driva verksamheten mot önskat resultat. För att hjälpa er att göra strategiska vägval erbjuder vi den här tjänsten.

5 val som formar er strategi

Strategi går ut på att sätta fokus och välja hur ni ska använda era resurser på bästa sätt. Strategin skapar bättre förutsättningar för att lyckas, men den garanterar inte ert resultat. I linje med Roger Martins praktiska modell bygger vi er strategi för digital samverkan utifrån era vägval inom 5 områden.

 • Vilka är era ambitioner? Formulera den bakomliggande drivkraften för verksamheten, vad ni ska fokusera på och hur ni skapar framgång tillsammans med era kunder.
 • Hur ser spelplanen ut? Välj målgrupp, kunder och erbjudanden att fokusera på och hur ni ska nå era kunder. Ska ni lägga till en ny produkt eller tjänst för att lyckas med er ambition eller förädla befintliga produkter och tjänster?
 • Vad behöver ni göra för att lyckas? Vad behöver ni göra för att nå er ambition på spelplanen ni valt? Vilka produkt egenskaper eller vilken kundupplevelse krävs för att kunden ska välja er framför era konkurrenter? Ska ni sänka kostnader eller differentiera era produkter och tjänster? På vilket sätt kan integrerad digital samverkan bidra till resultatet?
 • Vilka förmågor krävs? Vilka förmågor krävs för att skapa en unik upplevelse för er produkt eller tjänst som gör att kunden väljer er och att ni i slutändan lyckas med er ambition? Behöver ni bygga nya förmågor? Kommer digital samverkan vara en central förmåga för att lyckas?
 • Hur säkerställer ni resultatet? Det behövs ett system för att kontinuerligt följa upp och driva strategiarbetet framåt. Välj en governance-modell för att mäta, följa upp och kontinuerligt förfina strategin och genomförandet av strategin så att ni kan styra mot er ambition.

Så här får ni ett resultat

När ni köper den här tjänsten förankrar ni era investering i en strategi och ni blir mer säkra på att era investeringar i digital samverkan kommer att förbättra ert resultat. Tjänsten delas upp i två faser och ni väljer i vilka faser ni vill ha hjälp.

Fas 1 – Utveckling av er strategi

 • Fas 1 inleds med ett fördjupat samtal där vi skapar oss en bild av er verksamhet och målsättningar. Under den här sessionen designar vi en “roadmap” som ni kan börja jobba med direkt. Härifrån har vi sedan veckovisa möten med fokus på att vidareutveckla- och optimera er strategi.
 • Vägledning från en av våra konsulter. Ni får tillgång till en senior konsult som ni vänder er till för att få personlig feedback. Samma konsult tar er genom processen och genomför ett antal workshops tillsammans med er. En senior konsult från oss har över 20 års erfarenhet av verksamhetsdriven IT utveckling och har hjälpt många företag att utveckla affärsprocesser genom att integrera digitala verktyg för samverkan.
 • Workshops. Digitala arbetsmöten genomförs regelbundet. Vi svarar personligen på era frågor och ni kan ställa så många frågor ni vill. Vi stannar kvar så länge som krävs för att ni ska få de svar ni behöver. Vill ni få feedback på er beskrivning av er definierade ambitionsnivå? Inga problem, ni får feedback direkt på mötet. Har ni frågor på hur ni kan stärka kundresan, vilka förmågor som krävs eller frågor som är kopplade till er styrmodell? Ställ frågorna under våra arbetsmöten så får ni svar direkt. Allt dokumenteras och finns samlat på ett ställe även efter mötena.
 • Coaching forum. Ni kan ställa frågor när ni vill 24/7 och få personlig vägledning, granskning eller coachning från våra konsulter. Du kan även få hjälp av andra erfarna konsulter i vårt nätverk som själva är aktiva i konsultuppdrag inom olika branscher.

Fas 1 tar ca 8-12 veckor att genomföra

Fas 2 – Löpande support och coachning

Vi försvinner inte när vi är klara med fas 1. Effekterna av strategiarbetet uppstår i fas 2 när strategin realiseras. Under fas 2 fortsätter vi att optimera grunden som skapades under fas 1 och stöttar er att säkerställa resultatet och få igång governance modellen, ta beslut och göra uppföljningar.

Garanterat resultat

Den här tjänsten ger garanterat resultat. Den vänder sig till företag och organisationer som vill differentiera sina produkter och tjänster eller öka sin produktivitet.

När ni genomför era aktiviteter i vårt samarbete och följer våra rekommendationer får ni ett resultat där ni har:

 • Definierat hur er framgång ser ut och vart er ambitionsnivå ligger
 • Kartlagt omgivningen och valt hur spelplanen ser ut där ni ska uppnå era mål
 • Definierat vad ni väljer att göra för att ni ska skapa en unik kundupplevelse eller sänka era kostnader
 • Identifierat vilka resurser som krävs för att skapa den unika upplevelsen eller sänka kostnader
 • Valt en styrmodell för hur ni kontinuerligt ska jobba för att genomföra- och förbättra er strategi

Om vi inte har uppnått det här resultaten efter 8-12 veckor kommer vi att fortsätta arbeta med er, på vår bekostnad och utan extra kostnad för er, tills vi har fått det här resultatet.

Vilken typ av företag jobbar vi med?

Ibland får vi frågan från företag som undrar om den här tjänsten passar dom? Samverkan sker inom alla typer av verksamheter och på olika plan. Här kan du läsa om några områden som vi har jobbat med hos kunder. Om du undrar hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss med en kort beskrivning av din idé så gör vi en bedömning tillsammans. Vi går bara in i ett samarbete om vi kan hjälpa till.

Extern samverkan

 • Revision av koncernbolag
 • Kundlojalitetsprogram för gym/medlemsföretag
 • Skriva avtal med kund online
 • Online chatt vid e-handel
 • Projektarbete
 • Kundyta för digitala leveranser
 • Integrerad kundinformation mellan molntjänster
 • Automatiskt utbyte av affärsinformation med externa partners

Intern samverkan

 • Ärendehantering med tillgång till expert support direkt i informationsflödet
 • Automatisering av informationsflöden med process övervakning och integrerad expert support för åtgärd vid problem
 • Koncern administration. Från affärshändelse och lagring av verifikation till årsredovisning, revision och årsstämma i alla dotterbolag
 • Digitala styrelsemöten med höga krav på informationssäkerhet. Från mötesplanering och delning av mötesunderlag till genomförande, protokoll, beslutslogg och aktivitetslista.

Tveka inte att kontakta oss om ni vill ha hjälp med att utveckla er strategi för digital samverkan.