Skip to content
clear light bulb

Starten på en lyckad digital transformation

I en föränderlig omvärld behöver företag kontinuerligt utforska nya vägar för affärsutveckling för att inte bli omkörda av konkurrenter. Med den här tjänsten hjälper vi er att stärka er konkurrensförmåga genom investeringar i moderna system.

När omvärlden förändras och tekniken utvecklas skapas nya möjligheter för tillväxt. Hur modern IT kan användas för att förbättra verksamhetens resultat är en fråga som alla företag behöver förhålla sig till och svaret varierar utifrån företagets unika situation. Till exempel har start-up bolag möjlighet att redan från början designa sin verksamhet utifrån möjligheterna med modern IT medan etablerade företag behöver investera i att transformera sin verksamhet och modernisera befintliga system.

Sedan 2013 har vi hjälpt företag att ta vara på möjligheterna med modern IT genom att integrera strategi, processer, information och verktyg på ett smart sätt för att förbättra verksamhetens resultat. Vår erfarenhet är att investeringar i digital transformation kan vara osäkra och bli kostsamma om det planerade värdet uteblir. För att minska risken för att era investeringar ska bli värdeförstörande, tror vi att resan bör starta med en innovativ process som drivs utifrån företagets strategi.

Genomförande av tjänsten

Med den här tjänsten hjälper vi er att utifrån er strategi identifiera nya utvecklingsmöjligheter och välja den väg som har bäst chanser att skapa värde för er verksamhet därmed minska risken. I tjänsten ingår:

 • Översyn av företagets strategi, gap-analys och problem definition som tydlig fokuserar er utmaning
 • Utveckling av modeller som skulle kunna lösa problemet
 • Utvärdering av modell genom test för att kunna välja bästa möjliga alternativ baserat på testresultat
 • Roadmap för genomförande
 • Investeringskalkyl för att genomföra roadmap

Tjänsten genomförs till stor del i workshop-form varvat med individuellt arbete. Resultatet sammanställs i ett beslutsunderlag.

Ni bemannar ert bästa team och vi guidar er igenom processen och tillför erfarenhet och kunskap.

Värdet av tjänsten

Med den här tjänsten får ni ett förankrat beslutsunderlag för kommande investeringar i modern system som är integrerat med företagets strategi. Dessutom får ni:

 • En översyn av företagets strategi
 • Fokus på aktuella utmaningar
 • Innovativ utveckling för att hitta nya utvecklingsmöjligheter
 • En gemensam vision och målbild för hur ni ska lösa era utmaningar
 • Roadmap för er digitala transformationsresa
 • Ökad träffsäkerhet i era investeringar i digital transformation

Garanterat resultat

När ni följer den här processen och genomför de aktiviteter som krävs får ni ett resultat där:

 • Ni blir säkrare på era investeringar i digital transformation
 • Er utveckling av moderna system kommer att ligga i linje med företagets strategi
 • Ni får en tydlig riktning för er digitala transformation och nästa steg

Företag som drar nytta av den här tjänsten

Ibland får vi frågan om den här tjänsten passar för alla företag? Vi tror att alla företag kan få konkurrensfördelar genom att kontinuerligt och proaktivt jobba med sina utmaningar och utvärdera hur modern IT kan stärka företagets position. Om du undrar hur vi kan hjälpa er, kontakta oss och beskriv gärna ert behov.

Tveka inte att kontakta oss om ni vill modernisera era system.