Strategi för digital samverkan

Strategi för digital samverkan

Det här är en paketerad konsulttjänst och ett ramverk för att utveckla er strategi för digital samverkan och säkerställa att era investeringar leder till önskat resultat.

Vi har hjälpt många företag och organisationer att förbättra sitt resultat genom att utveckla och implementera moderna IT lösningar. Senaste 10 åren har vi testat och utvecklat ett ramverk som stöder kunskapsutveckling och genomförande för att hjälpa företag att få en drivande kraft i verksamheten. En drivande kraft som omvandlar strategi till förbättrad kundupplevelse, effektiva leveranser och hållbara arbetssätt.

5 framgångsfaktorer för integrerad digital samverkan

Kärnan i strategiarbetet ligger många gånger i att göra val och peka ut riktningen som ska leda verksamheten mot uppsatta mål. Med den här tjänsten hjälper vi er att välja väg och utforma en strategi för digital samverkan genom att besvara fem övergripande frågeställningar.

 • Vad vill ni uppnå? Att definiera er ambitionsnivå med digital samverkan är startpunkten för strategiarbetet. Ni vill att verksamheten ska ha tillgång till verktyg för digital samverkan, men ni vill även hjälpa företaget att förbättra resultatet. Att formulera vad ni strävar mot och hur framgång med digital samverkan ser ut ger er ramarna för det efterföljande strategiarbetet.
 • Vilka är förutsättningarna? När det finns en enad bild av er ambitionsnivå, analyseras omgivningen. Vad är på gång i er verksamhet? Hur är ni organiserade? Vilka intressenter finns? Vilka scenarier för samverkan vill ni fokusera på? Finns krav på hållbarhet, informationssäkerhet eller andra regulatoriska krav? Det här exempel på frågor som formar era förutsättningar.
 • Vad behöver ni göra för att nå era mål? Identifiera vad ni behöver göra för att nå målen utifrån era förutsättningar. Vad behöver ni göra för att förbättra leveransen av kundvärdet? Ligger fokus på att sänka kostnader eller på att differentiera produkter och tjänster och att öka kundvärdet? Gör val med både kunden och interna funktioner i åtanke.
 • Vilka förmågor krävs? Beskriv vilka förmågor som krävs för att ni ska kunna förverkliga de val som gjorts under punkt 2 och 3 ovan. Vilka områden behöver ni utveckla och investera mer i? Har ni struktur, kompetens och resurser för att lyckas genomföra arbetet redan idag eller behöver förmågan byggas upp? Kanske kan ni återanvända kunskap och befintliga ramverk.
 • Hur planerar ni att säkra resultatet? För att er strategi ska ge resultat behövs en modell och en struktur för samverkan, kommunikation och uppföljning. Ledare behöver samlas kontinuerligt för att optimera strategin och ta beslut i de frågeställningar som finns. Här beskriver ni hur er modell ser ut och vilka system som krävs för att realisera strategin.
man wearing black and white stripe shirt looking at white printer papers on the wall

Så här får vi resultat tillsammans

Med den här tjänsten blir ni mer strategiska och säkra på era investeringar i integrerad digital samverkan. Tjänsten delas upp i två steg.

Fas 1 inkluderar…
 • Vi inleder med ett fördjupat samtal där vi skapar oss en bild av er verksamhet och era målsättningar. Under den här sessionen utvecklas en “roadmap” som ni kan börja jobba med direkt efter mötet. Härifrån har vi sedan veckovisa möten för att vidareutveckla- och optimera strategin.
 • Vägledning från en av våra konsulter. Vi tilldelar en senior konsult från oss som ni, genom vårt kundforum, när som helst kan vända er till för att få personlig feedback från. Samma konsult kommer att genomföra workshops regelbundet tillsammans med er. En senior konsult från oss har över 20 års erfarenhet av verksamhetsdriven IT utveckling och har personligen hjälpt många företag att etablera nya arbetssätt baserat på moderna IT lösningar.
 • Workshops. Digitala workshopsmöten genomförs regelbundet och avslutas med en Q&A del. Vi svarar personligen på era frågor och ni kan ställa så många frågor ni vill. Vi stannar kvar så länge som krävs för att ni ska få de svar ni behöver. Vill ni få feedback på er definition av framgång? Inga problem, du får feedback direkt på mötet. Har ni frågor på era förutsättningar, hur ni ska nå målen, vilken kompetens som krävs eller något annat som ni vill få hjälp med? Ställ frågorna under dessa sessioner så får ni de svar ni behöver. Allt dokumenteras och finns samlat på ett ställe även efter mötet.
 • 24/7 Coaching forum. Ni kan ställa frågor och få personlig vägledning, granskning eller coachning från våra konsulter och andra erfarna konsulter som själva är aktiva i konsultuppdrag inom olika branscher. Du kan ställa frågor när det passar dig 24/7.

Fas 1 tar ca 8 veckor att genomföra

Fas 2 (valfritt, löpande support och coachning)

Vi försvinner inte när vi är klara med Fas 1. Resultatet av strategiarbetet visar sig efter 2, 4 eller 6 månader och under fas 2 fortsätter vi att optimera grunden som skapades under de första 8 veckorna. Ni behöver samlas kontinuerligt för att optimera strategin, ta beslut i de vägval som finns och följa upp resultat. Här fortsätter vi att arbeta med er för att hjälpa er att hämta hem resultat av strategiarbetet.

Garanterat resultat

Vi erbjuder en tjänst som garanterat ger resultat. Den här tjänsten vänder sig till företag och organisationer som vill upptäcka innovationsområden, effektivisera leveransen av kundvärdet och skapa hållbara arbetssätt genom att integrera moderna lösningar för digital samverkan i verksamheten.

När ni genomför era åtaganden i det här samarbetet och följer våra rekommendationer har ni ett resultat efter 8 veckor där ni har:

 • Definierat hur framgång ser ut för er verksamhet och vart er ambitionsnivå ligger
 • Kartlagt omgivningen i verksamhet och faktorer som påverkar er strategi
 • Definierat vad ni behöver göra för att ni ska få önskat resultat
 • Specificerat vilken kompetens och vilka resurser som krävs
 • Tagit fram en styrningsmodell för hur ni kontinuerligt ska jobba för att utveckla strategi, planer och mäta resultat.

Vi definierar tillsammans er målbild och ambitionsnivå och tar fram en strategi som är anpassad för er unika situation.

Om vi inte har uppnått det här resultaten i slutet av vecka 8 kommer vi att fortsätta arbeta med dig, på vår bekostnad och utan extra kostnad för er, tills vi har fått det här resultatet.