STRATEGITJÄNST

Förändring möter ofta motstånd men de flesta är redo om det är tydligt vilken förändring som behöver göras och vilket resultat som ska uppnås.

Business case

En digital arbetsplats går inte att köpa i form av en teknisk plattform, det krävs långsiktiga processer för att driva konceptet framåt och få ett resultat. Strategin sammanställer era affärsenheters långsiktiga vision och målsättningar med er digitala arbetsplats som en helhet och motiverar organisationen i ert förändringsarbete. Den beskriver hur vägen mot målen ser ut, vilka prioriteringar som ska göras och vilka projekt som ska genomföras.

Strategin ger bl.a. svar på frågor som:

  • Hur bidrar den digitala arbetsplatsen till era affärsmål
  • Vilka hinder finns för att ni ska nå er mål
  • Hur förändringar påverkar er organisation och vilka målgrupper som berörs
  • Regelverk och policys som verksamheten måste följa
  • Vilka externa och interna resor eller användningsfall som står på tur och dess prioritering
  • IT portföljens behov av utveckling
  • Ansvarsområden och resurser tilldelade för transformationen
  • Processer och rutiner för ledning, styrning och uppföljning av resultat

Läs gärna mer om hur ni kan komma igång med att utveckla en governancemodell för er digitala arbetstplast i guiden: Så Gör Du För Att Utveckla En Governance-modell För Er Digitala arbetsplast

Ja, det låter intressant. Jag vill veta mer om hur ni kan hjälpa mig att utveckla en strategi!

Skicka förfrågan på en projektledare

Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!