OFFICE 365 HANTERAR FÖRETAGETS INFORMATION

Med Office 365 kan ni förbättra era leveranser, säkerställa att regelverk följs och sänk era utvecklingskostnader. 

Office 365 konsult

Microsoft Office 365 är en digital plattform för att utveckla och integrera era affärsprocesser och applikationer. Office 365 innehåller flertalet moduler som gör det enklare för er att utveckla och implementera nya tjänster och funktioner för samverkan och informationshantering. Med moduler som SharePoint Online, Microsoft Flow, Microsoft Teams och Microsoft Compliance manager t.ex. finns en bra bas av funktionalitet i plattformen som gör att utvecklingen av affärsapplikationer blir kostnadseffektivt och att ni kan efterleva regelverk som GDPR.

När ribban lägs lite högre för era applikationer och ni verkligen vill trimma era affärsprocesser kan du få anpassade affärsapplikationer med Office 365 som bas. Applikationerna är då anpassade till ert varumärke och era processer för att stödja interaktionen och informationsutbyte mellan olika parter. Anpassade affärsapplikation med Office 365 som bas gör att ni kan få unika fördelar samtidigt som ni sänker era utvecklingskostnader.

Microsoft Office 365 är en plattform för:

 • Affärsapplikationer
 • Digitalisering av processer och automatisering
 • Säker informations- och dokumenthantering
 • Samverkan och kommunikation mellan indvider, grupper och företaget
 • Integration med andra system och molntjänster
 • Säkra efterlevnad av regelverk som GDPR, ISO m.fl.

Ni använder Microsoft Office 365 och SharePoint Online för att leverera kundvärde i flera olika användningsfall t.ex.

 • Ärendehantering med SharePoint
 • Styrelseplatser i SharePoint
 • Bolagsadministration med löpande hantering av bokföringsunderlag
 • Bokslutshantering
 • Avtalshantering i SharePoint
 • Offerthantering i SharePoint
 • Smarta Intranät med SharePoint
 • Hantering av HR information och HR processer
 • CRM & Kundtjänsthantering
 • Dokumenthantering i SharePoint
 • Hantering av marknadsmaterial och marknadsprojekt
 • Hantering av kostnader och attestering
 • Rapporter och analys med Business intelligence (BI)

Våra SharePoint konsulter utvecklar nya funktioner eller SharePoint-appar för era affärsprocesser. SharePointutvecklingen utförs av våra SharePoint team i vårt utvecklingscenter där vi har certifierade Microsoft-konsulter inom både Office 365, SharePointutveckling och SharePointarkitektur.

Om ni ska flytta till Office 365 får du tips här om hur ni planerar en flytt: Så planerar du flytten från SharePoint 2013 till Office 365 och SharePoint Online.

Ja, vi ska använda Microsoft Office 365 och vill ha hjälp med ett projekt!

Skicka förfrågan på en projektledare

Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!