UTVÄRDERA INNOVATIONER

En Proof Of Concept är ett sätt att utvärdera innovationer, minimera risker och hantera komplexitet när ni verksamhetsutvecklar med modern IT.

Möjligheterna till verksamhetsutveckling med modern IT är många men att på förhand veta vilka idéer och förbättringsförslag som bär frukt kan vara svårt. Det uppstår lätt en osäkerhet i vart ni ska börja som blir ett hinder för att komma igång. En Proof Of Concept (POC) stödjer tanken om ständiga förbättringar där ni prioriterar utveckling i mindre steg för att bli snabbare på att lansera förbättringar samtidigt som ni minimerar risken för att investera i fel projekt.

En Proof Of Concept (POC) är en metod för att i ett tidigt skede utvärdera en eller flera idéer genom att utveckla en prototyp, eller t.o.m en Minimal Viable Product (MVP), och testa resultatet i mindre skala. Med en minimal insats får ni en djupare förståelse för om en idé kommer att leverera önskat kundvärde, innan ni gör en större investering. Passa på att ta med kunden i det här skedet för att fånga deras behov.

Vi hjälper er med hela genomförandet, samordnar tester och samlar in data som ligger till grund för utvärderingen och beslut. Ni kan också få en bedömning av vilka kostnader som följer för utveckling av arkitektur, applikationer och genomförande av projektet.

Genomför en Proof Of Concept med oss för att:

  • Metoden stödjer idén om ständiga förbättringar (Lean)
  • Undvika att bli stillastående och utforska nya möjligheter för verksamhetsutveckling
  • Få ett strukturerat arbetssätt när ni ska utvärdera nya möjligheter
  • Förankra idéer hos intressenter i er verksamhet och hos era kunder
  • Öka träffsäkerheten för nya projekt
  • Minimera risker för missförstånd i kravbilden
  • Tydliggöra inverkan på er IT miljö och arkitektur
  • Få ett beslutsunderlag inför beslut om att starta projekt

Om du vill ha hjälp med att genomföra en Proof Of Conept, kontakta oss så berättar vi mer.

Ja, det låter intressant. Jag vill veta mer om den här tjänsten!

Skicka förfrågan på en projektledare

Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!