PROJEKTLEDARE IT PROJEKT

Förverkliga era strategier genom projekt med projektledare som kan både verksamhetsutveckling och IT.

Projekt för verksamhetsutveckling genom IT är ofta stora investeringar för företag som förvaltas bäst av en professionell projektledare och ett strukturerat genomförande.

Enligt PMI:s (Project Management Institute) rapport The high cost of low performance upplever...

  • 57% av tillfrågade företag att projekt inte driver företagets strategi framåt
  • 38% av tillfrågade företag att projekten inte når projektmålen

Projektframgångar bygger på en ledarskapskompetens som driver projekt mot strategiska mål. För att lyckas med det behövs en kombination av kunskaper där teknik-, ledarskap- och affärskunskaper kombineras. Vi har professionella projektledare som säkerställer att IT projektet driver era affärsmål framåt och levererar rätt kvalitet, inom ramen för projektplanen och projektbudget. Projektledaren tar ibland rollen som produktägare när en agil modell används för utveckling.

Våra projektledares kompetens byggs i grunden upp av 10 generella kompetensområden definierade av PMI (Project Management Institute) och deras PMBOK (Project Management Body Of Knowledge). Vi integrerar projektledarkunskaper med kunskaper om planering och styrning av systemutvecklingsprojekt där leveranser delas upp i mindre steg för att hantera komplexitet och snabba förändringar. Utvecklingsmetodiken anpassas till projektets karaktär och baseras ofta på agila utvecklingsmetoder t.ex. SCRUMRUP eller UP.

Introduktion projektledning: 10 tips för att lyckas som projektledare.

Ja, vi söker en projektledare till ett av våra utvecklingsprojekt!

Förfrågan projektledare

Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!