OM OSS

När företag började använda internet mer och mer för att utveckla verksamheten och göra affärer ökade kraven både på beställaren och på oss som leverantör. Från att se IT projekt som en egen leverans behövde vi gemensamt integrera kunskaper om

  • Möjligheterna med internet
  • Affärsprocesser, informationshantering och modern IT
  • Management och styrning för snabb utveckling av nya arbetssätt

Internet har snabbt blivit mer än hemsidor och är idag en plattform för marknadsföring, kommunikation, relationer, försäljning och leveranser. Företag fortsätter att utveckla sina affärsprocesser och arbetssätt med hjälp av internet och behovet av kunskaper om vilka möjligheter som modern IT medför och hur företag ska hantera innovation och digital transformation växer, därför startades Wectent AB 2013.

Vi hjälper företag att ta till vara på möjligheterna med modern IT genom innovation och implementation av nya smarta arbetssätt för ökat kundvärde och produktivitet. Vi bygger kunskaper inom tre fokusområden.

  • Webben och internet där ni möter kunden och samverkar genom appar och sociala funktioner.
  • Content (informationshantering) som är centralt för alla affärsprocesser och samverkan. Information behöver struktureras, integreras, göras relevant och hanteras på ett säkert sätt.
  • Management - angreppssätt för att hantera innovation, förändring, kompetens, ledning och styrning vid implementation av nya arbetssätt och utveckling av IT portföljen.

(Var kommer namnet Wectent ifrån?)

Vi vill även bidra till ett hållbart företagande, bra arbetsmiljö och #klimatsmarta arbetssätt.

Till vår hjälp har vi ett nätverk av duktiga konsulter och tillsammans hjälper vi företag att hantera digital transformation.

Ta gärna kontakt, vi hjälper till!

Tror du att vi kan kan skapa affärsnytta tillsammans? Dela gärna sidan i sociala medier!