Skip to content

Om integrerad digital samverkan

Att era anställda, kunder och partners kan samverka på ett effektiv sätt är viktigare än någonsin. Att fokusera på just samverkan kan vara nyckeln till framgång när ni vill öka kundvärdet för era produkter och tjänster.

Upplevt kundvärde byggs upp genom hela kundresan och levereras av enskilda personer och team. Många gånger krävs samverkan tvärs över organisationer och när du tänker på skillnaderna mellan en funktions- och silos orienterad leverans och en multifunktionell tvärgående leverans, blir det enklare att förstå hur effektiv integrerad samverkan kan bidra till att öka kundvärdet.

Kundvärdet byggs genom hela kundresan, från att en kund initierar en process till att den avslutas hos kund. Om ett företag nöjer sig med att optimera samverkan inom enskilda funktioner finns det en risk för att företaget belastar kunderna med att synkronisera aktiviteter mellan företagets interna funktioner. Det är ett säkert kort för att irritera kunderna och försämra kundvärdet.

Genom att sätta fokus på tvärfunktionell samverkan kan ofta förbättringar göras och många företag investerar i olika typer av IT stöd för att lyckas. Men IT stödet blir ofta generella, fristående kommunikationsverktyg som e-post, fildelning, chatt och videomöten där det saknas en koppling till det faktiska informationsflödet. När verksamhetens IT stöd består av fristående “one size fits all” lösningar kan flera negativa effekter uppstå.

 • Flertalet verktyg måste användas samtidigt för att utföra uppgifter i en process
 • Användarna behöver lära sig flertalet användargränssnitt
 • Ett överflöd av information uppstår som gör det svårt att hitta rätt information
 • Information sprids till olika öar och krav på informationssäkerhet blir svårt att efterleva
 • Regelverk som GDPR blir svåra att följa
 • Användarna får inte den support som krävs i det faktiska informationsflödet
 • Tvärfunktionell samverkan fungerar inte för kundärenden och kunden blir missnöjd

Ett alternativ till fristående öar med “one size fits all” lösningar är att skapa en plattform för att kunna integrera digital samverkan direkt i era processer och verktyg och därigenom få ett bättre resultat. Vägen till framgång bygger på 4 hörnstenar.

 • En gemensam vision för integrerad digital samverkan och en genomtänkt strategi. Undvik att driva den tekniska utvecklingen utan koppling till era strategiska mål.
 • Utgå från era värdeströmmar och analysera kundresan för att hitta nya ideér och innovativa lösningar. Fördjupa analysen och designa nya lösningar utifrån en djupare kunskap om användarnas behov.
 • Ta hand om er IT arkitektur och återanvänd er IT portfölj i så stor utsträckning som möjligt. Undvik en spretig IT miljö som kostar mycket att förvalta eller som bidrar till att ni inte kan upprätthålla informationssäkerhetens.
 • Stötta användarna och bygg en digitalt fokuserad kultur. Utbilda och coacha anställda kontinuerligt för att säkerställa att de till fullo förstår hur verktygen ska användas, på vilket sätt vardagen blir enklare och är positiva till förändringen.

När digital samverkan lyfts till en strategisk fråga och integreras i det faktiska informationsflödet kan ni förbättra ert resultat på sista raden men även skapa hållbara, flexibla arbetssätt som gör vardagen enklare och bidrar till minskad miljöpåverkan.

Vi hjälper er att integrera digital samverkan i er verksamhet.

Välkommen att kontakta oss!