Skip to content

Om digital samverkan

Att lyfta digital samverkan till en strategisk förmåga kan vara nyckeln till att förbättra ert resultat.

En bra kundupplevelse bidrar till att kunden väljer er framför era konkurrenter och för att skapa en bra kundupplevelse behöver ni samverka effektivt tvärs över verksamheten, med leverantörerna i ert ekosystem och med era kunder.

Verktyg för digital samverkan är idag en förutsättning men många implementationer leder till att anställda och leverantörer behöver förlita sig på generella kommunikationsverktyg som till exempel e-post, fildelning, chatt och videomöten där kopplingar till det faktiska informationsflödet saknas. En implementation som görs utifrån ett generellt ”one-size fits all” perspektiv där kopplingen till det faktiska informationsflödet saknas ökar risken för att det snabbt skapas fristående informationsöar med flera negativa effekter som följd. Några exempel är att:

  • Anställda belastas med flertalet verktyg för att kunna färdigställa en uppgift
  • Ett överflöd av information uppstår som gör det svårt för anställda att hitta rätt information
  • Informationssäkerheten blir svår att upprätthålla
  • Regelverk som GDPR riskeras att brytas
  • Användarna får inte tillräckligt djup support
  • Det blir kostsamt att utveckla och underhålla lösningar för automatiska informationsutbyten

För att maximera marginalen från era investeringar i digital samverkan tror vi att ni ska utgå från er strategi för att identifiera utvecklingsmöjligheter och välja vilka förbättringar som ska göras. Då får ni en gemensam grund för att kunna designa kostnadseffektiva moderna system med integrerade funktioner för samverkan i det faktiska informationsflödet.

Med den här modellen utgår vi från att:

  • Källan till nya ideer och innovation är era värdeströmmar och kundresan
  • Utvecklingen av moderna system bottnar i en mix av verksamhetens strategi och möjligheterna med modern IT, inte enbart i tekniska möjligheter
  • Gemensamma behov tas om hand för utveckling av en plattform för digital samverkan.
  • En hållbar arbetsmiljö för personalen och era leverantörer är en viktig pusselbit för er IT utveckling

När digital samverkan lyfts till att vara en strategisk förmåga kan resultatet förbättras på sista raden men ni kan även skapa hållbara, flexibla arbetssätt som gör vardagen enklare.

Vi hjälper er att integrera digital samverkan för att ni ska få ett bättre resultat.

Välkommen att kontakta oss!