Om integrerad digital samverkan

För att lyckas leverera utlovat kundvärde blir företag och organisationer alltmer beroende av personal som jobbar på distans, av att samverka med kunder på distans och av att kunna utbyta information över organisatoriska gränser med partners och leverantörer. För att knyta ihop arbetsstyrkan, återanvända kunskap och effektivisera leveranserna investerar många företag i teknologier och plattformar för digital samverkan.

Men investeringarna går ofta till generella kommunikationsverktyg för e-post, fildelning, chatt och videomöten och det kan saknas en tydlig koppling till det faktiska informationsflödet i affärsprocesserna och de dagliga arbetsuppgifterna. Det är vanligt att teknologier för digital samverkan implementeras som en “one size fits all” lösning trots att områden som försäljning, marknadsföring, ekonomi, R&D och produktion använder helt olika begrepp och har behov av att samverka utifrån helt olika scenarier och användningsfall. “One size fits all” kan leda till ett ökat brus i form av att flertalet användargränssnitt behöver användas, ett överflöd av information och att frågeställningar runt informationssäkerhet uppstår. Sammantaget blir det svårare för anställda att ta rätt beslut och slutföra arbetsuppgifter.

Olika typer av samverkan har unika behov och genom att anpassa verktyg för digital samverkan till dessa unika behov utvecklas nya effektiva former av samverkan mellan anställda, med kunder och med partners. Vägen dit tror vi går via ett strategiskt arbete där innovationsområden identifieras, kostnadskontroll skapas och lösningar designas med fokus på ett förbättrat resultat. Dom här 5 områdena tror vi är centrala för att ni ska få framgång.

  • Lyft diskussionen om digital samverkan till ett strategiskt plan för att bygga en gemensam målbild, fånga affärsnyttan och identifiera innovationsområden. Inkludera även era mål för hållbarhet och minskad miljöpåverkan i arbetet och undvik att driva utvecklingen enbart utifrån ett tekniskt perspektiv utan koppling till era strategiska mål.
  • Identifiera i vilka sammanhang som teknologi för digital samverkan kan utveckla verksamheten genom att kartlägga affärsprocesser och informationsflöden på en övergripande nivå. Visualisera hur ett lyckat resultat skulle se ut och prioritera de förbättringar som har störst potential.
  • Bygg detaljerad kunskap om sammanhang och uppgifter som ska utföras genom att analysera användningsfallen i de utvalda processerna. Designa en lösning som skapar ett enat gränssnitt för användarna och som förenklar eller automatiserar genomförandet av olika uppgifter. Säkerställ att användaren kan fokusera på att genomföra uppgiften utan att behöva skifta mellan olika verktyg och gränssnitt.
  • Fånga informationsflöden och vilken teknologi som krävs och bygg en samlad IT arkitektur med kopplingar till den befintliga IT portföljen. Vilka teknologier fattas för att förverkliga målbilden? Kan ni återanvända komponenter i befintlig IT portfölj för att sänka kostnader? Hanterar ni känslig information? Vilka informationssäkerhetskrav finns?
  • Stötta användarna och bygg en digitalt fokuserad kultur. Utbilda och coach anställda kontinuerligt för att säkerställa att de till fullo förstår hur verktygen ska användas, på vilket sätt vardagen blir enklare och är positiva till förändringen.

När digital samverkan lyfts till en strategisk fråga och integreras i det faktiska informationsflödet tror vi att företag kan förbättra sitt resultat på sista raden men även skapa hållbara arbetssätt som gör vardagen enklare och som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Vi hjälper er att bygga förmågan att integrera digital samverkan i era framtida arbetssätt och tjänster. Välkommen att kontakta oss!