Skip to content

Om integrerad digital samverkan

Effektiv samverkan i ert ekosystem kan vara nyckeln till ett bättre resultat.

En bra kundupplevelse kan göra att kunden väljer er framför era konkurrenter och för att skapa en bra kundupplevelse sker samverkan tvärs över verksamhetens funktioner och med externa partners. I en stor organisation kan effektiv samverkan vara en utmaning i sig och i en dynamisk miljö krävs även flexibilitet och förmågan att anpassa sig till förändringar i verksamheten och ekosystemet när nya partners ska kopplas in och gamla kopplas ur.

Moderna system för digital samverkan kan bidra till effektiv samverkan, ökad flexibilitet och förmågan att snabbt anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Men ett för snävt perspektiv vid utveckling av IT stödet riskerar att leda till oönskade konsekvenser för verksamheten. Anställda kan då behöva förlita sig på generella fristående öar av kommunikationsverktyg som till exempel e-post, fildelning, chatt och videomöten där kopplingar till det faktiska informationsflödet saknas och uppdateringar av integrationer för informationsutbyte med nya partners blir kostsamma att genomföra.

När verktygen implementeras som fristående öar kan flera negativa effekter uppstå.

 • Era anställda belastas med flertalet verktyg för att kunna färdigställa en uppgift
 • Anställda behöver lära sig flertalet användargränssnitt
 • Ett överflöd av information uppstår som gör det svårt för användaren att hitta rätt information
 • Verksamheten får svårt att kontrollera sin information när den sprids till olika öar
 • Verksamhetens krav på informationssäkerhet blir svårt att efterleva
 • Regelverk som GDPR blir svåra att följa
 • Användarna får inte den support som efterfrågas
 • Kundärenden blir försenade
 • Det är kostsamt att koppla in nya partners och informationsflöden i ekosystemet

Om ni har några av dessa symptom i verksamheten kan en lösning vara att gå från silo- till ett strategiskt perspektiv och lägga fokus på att implementera en plattform med förmågan att integrera digital samverkan i det faktiska informationsflödet. Ett mer strategiskt perspektiv utgår från att:

 • Designen av plattformen bottnar i verksamhetens strategiska mål, inte enbart utifrån tekniska möjligheter
 • Källan för nya ideer och innovation är era värdeströmmar och kundresan
 • Befintligt IT-arkitektur optimeras för att erbjuda rätt funktioner till verksamheten, erbjuda flexibilitet och undvika höga IT-förvaltningskostnader
 • Personalen och era partners behöver stöttning. Utbilda användare kontinuerligt för att säkerställa att användare till fullo förstår hur nya verktyg ska användas, på vilket sätt vardagen blir enklare och är positiva till förändringen.

När digital samverkan lyfts till en strategiskt förmåga som integreras i det faktiska informationsflödet kan resultatet förbättras på sista raden men även skapa hållbara, flexibla arbetssätt som gör vardagen enklare.

Vi hjälper er att integrera digital samverkan för att ni ska få ett bättre resultat.

Välkommen att kontakta oss!