Om integrerad digital samverkan

För att leverera utlovat kundvärde blir företag och organisationer alltmer beroende av personal som jobbar på distans och av att kunna samverka och utbyta information över organisatoriska gränser. För att knyta ihop arbetsstyrkan, återanvända kunskap och effektivisera leveranserna investerar många företag i teknologier och plattformar för digital samverkan.

Men många investeringar går till generella kommunikationsverktyg för e-post, fildelning, chatt och videomöten där det saknas en tydlig koppling till det faktiska informationsflödet i affärsprocesserna och de dagliga arbetsuppgifterna. Det är vanligt att teknologier för digital samverkan implementeras som en “one size fits all” lösning trots att områden som försäljning, marknadsföring, ekonomi, R&D och produktion har behov av att samverka utifrån helt olika scenarier och användningsfall. “One size fits all” leder ofta till ett ökat brus i form av flertalet gränssnitt som behöver användas, ett överflöd av information och frågeställningar runt informationssäkerhet. Sammantaget blir det svårare för anställda att ta rätt beslut och slutföra arbetsuppgifter.

Olika typer av samverkan har unika behov och genom att anpassa digital samverkan till de unika behoven utvecklas nya former av samverkan mellan anställda, med kunder och med partners. Vägen dit går via ett strategiskt arbete där innovationsområden växer fram, kostnadskontroll skapas och lösningar designas med fokus på ett förbättrat resultat. Dom här 5 aktiviteterna tror vi kan hjälpa er på vägen.

  • Lyft diskussionen om digital samverkan till ett strategiskt plan för att bygga en gemensam målbild, fånga affärsnyttan och identifiera innovationsområden. Inkludera även era mål för minskad miljöpåverkan i arbetet och undvik att driva utvecklingen enbart utifrån ett tekniskt perspektiv utan koppling till strategiska mål.
  • Identifiera i vilka sammanhang som teknologi för digital samverkan kan utveckla verksamheten genom att kartlägga affärsprocesser och informationsflöden på en övergripande nivå. Visualisera hur ett lyckat resultat skulle se ut och prioritera de förbättringar som har störst potential.
  • Bygg detaljerad kunskap om sammanhang och uppgifter som ska utföras genom att analysera användningsfallen i de utvalda processerna. Designa en lösning som skapar ett enat gränssnitt för användarna och som förenklar eller automatiserar genomförandet av olika uppgifter. Säkerställ att användaren kan fokusera på att genomföra uppgiften utan att behöva skifta mellan olika verktyg och gränssnitt.
  • Fånga informationsflöden och vilken teknologi som krävs och bygg en samlad IT arkitektur med kopplingar till den befintliga IT portföljen. Vilka teknologier fattas för att förverkliga målbilden? Kan ni återanvända komponenter i befintlig IT portfölj för att sänka kostnader? Hanteras känslig information och vilka informationssäkerhetskrav finns?
  • Stötta användarna och bygg en digitalt fokuserad kultur. Utbilda och coach anställda kontinuerligt för att säkerställa att de till fullo förstår hur verktygen ska användas, på vilket sätt vardagen blir enklare och är positiva till förändringen.

När digital samverkan lyfts till en strategisk fråga och integreras i det faktiska informationsflödet tror vi att företag kan förbättra sitt resultat på sista raden men även skapa hållbara arbetssätt som gör vardagen enklare och som bidrar till minskad miljöpåverkan.

Vi hjälper er att bygga förmågan att integrera digital samverkan i era framtida arbetssätt och tjänster. Välkommen att kontakta oss!