Skip to content

Om moderna system

De bästa företagen byggs på moderna system som bidrar till hög produktivitet, flexibilitet och en förbättrad kundupplevelse

En bra kundupplevelse förbättrar ert resultat genom att kunden väljer er framför era konkurrenter. För att bygga en bra kundupplevelse behöver ni moderna system som gör att ni kan samverka effektivt tvärs över verksamheten, med leverantörerna i ert ekosystem och med era kunder. Möjligheterna är oändliga och

Moderna system vilar på flera grundstenar:

 • De är sammankopplade och använder modern IT för att effektivisera processer och informationsflöden, vilket främjar effektiv kommunikation mellan avdelningar och intressenter.
 • Moderna system är designade för att växa eller anpassa sig till förändrade affärsbehov, vilket möjliggör tillägg av nya funktioner eller användare utan större störningar.
 • Många moderna system använder molnet, vilket ger flexibilitet, tillgänglighet och minskar behovet av omfattande lokal infrastruktur.
 • De har intuitiva, användarvänliga gränssnitt för att förbättra användbarheten och minska utbildningstiden för anställda.
 • Moderna system prioriterar datasäkerhet och använder ofta kryptering, åtkomstkontroller och andra åtgärder för att skydda känslig information.
 • De är utformade för att vara tillgängliga från olika enheter och platser, och stödjer distansarbete och mobilitet.
 • Många moderna system innehåller automation för att minska manuella uppgifter och förbättra effektiviteten.
 • De kan enkelt integreras med andra system och programvara för att underlätta datautbyte och kontinuitet i arbetsflödet.
 • Moderna system fokuserar ofta på att förbättra kundupplevelsen genom att tillhandahålla personliga tjänster och effektiv kundsupport.
 • Företag överväger i allt högre grad hållbarhet i systemdesign och försöker minska energiförbrukningen och minimera sin miljöpåverkan.
 • Agil utveckling: Moderna system utvecklas ofta med hjälp av agila metoder, vilket möjliggör snabb iteration och anpassning till förändrade affärskrav.
 • Efterlevnad: De följer reglerande och efterlevnadsstandarder, vilket säkerställer att företaget verkar inom lagliga gränser.
 • Kostnadseffektivitet: Moderna system syftar till att minska driftskostnaderna genom att förbättra effektiviteten och minska stilleståndstiden.
 • Innovation: De uppmuntrar innovation och anpassningsförmåga och stödjer företagets förmåga att utvecklas och förbli konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig affärsmiljö.

Dessa egenskaper speglar trenderna och prioriteringarna i moderna affärssystem, som drivs av teknik och behovet av att förbli konkurrenskraftig och lyhörd för förändrade marknadskrav.

Verktyg för digital samverkan är idag en förutsättning men många implementationer leder till att anställda och leverantörer behöver förlita sig på generella kommunikationsverktyg som till exempel e-post, fildelning, chatt och videomöten där kopplingar till det faktiska informationsflödet saknas. En implementation som görs utifrån ett generellt ”one-size fits all” perspektiv där kopplingen till det faktiska informationsflödet saknas ökar risken för att det snabbt skapas fristående informationsöar med flera negativa effekter som följd. Några exempel är att:

 • Anställda belastas med flertalet verktyg för att kunna färdigställa en uppgift
 • Ett överflöd av information uppstår som gör det svårt för anställda att hitta rätt information
 • Informationssäkerheten blir svår att upprätthålla
 • Regelverk som GDPR riskeras att brytas
 • Användarna får inte tillräckligt djup support
 • Det blir kostsamt att utveckla och underhålla lösningar för automatiska informationsutbyten

För att maximera värdet av era investeringar i IT och välj rätt initiativ utgår vi från er strategi. Det skapar en bra utgångspunkt för att kunna designa kostnadseffektiva moderna system med integrerade funktioner för samverkan. I vår modell utgår vi från att:

 • Källan till nya ideer och innovation är era värdeströmmar och kundresan
 • Utvecklingen av moderna system bottnar i en mix av verksamhetens strategi och möjligheterna med modern IT, inte enbart i tekniska möjligheter
 • Gemensamma behov tas om hand för utveckling av en plattform för digital samverkan.
 • En hållbar arbetsmiljö för personalen och era leverantörer är en viktig pusselbit för er IT utveckling

När digital samverkan lyfts till att vara en strategisk förmåga kan resultatet förbättras på sista raden men ni kan även skapa hållbara, flexibla arbetssätt som gör vardagen enklare.

Vi hjälper er att integrera digital samverkan för att ni ska få ett bättre resultat.

Välkommen att kontakta oss!