NYTT INTRANÄT TILL TJÄNSTEFÖRETAG

Vi har fått förtroendet av ett tjänsteföretag med fokus på redovisning, ekonomi och lön att ta fram ett koncerngemensamt intranät. Intranätet blir en kanal för kommunikation och samverkan i hela koncernen som har bolag i 8 länder. Som plattform används Office 365.