43% AV IT LEDARNA UTVÄRDERAR AI GENOM PROOF OF CONCEPT

81% av IT ledare investerar eller kommar att investera i AI. 43% utforskar och utvärderar genom proof of concept (POC), 38% har redan lanserat lösningar och planerar nya investeringar skriver Dom Nicastro i den här intressanta artikeln om AI och den digitala arbetsplatsen.