KONSULTTJÄNSTER

Att utveckla en snabb och flexibel organisation och implementera nya effektiva arbetssätt kräver teamwork, kompetens och ett genomtänkt angreppssätt.

Att veta vart resan ska börja kan vara svårt och för att hjälpa er att identifiera starten, ta fram vision och målbild, att bli strategidriven och att genomföra projekt, erbjuder vi konsulttjänster och ett metodiskt angreppssätt som leder till resultat. Några kunder vill att vi ska ta hand om allting, medans andra har mer specifika utmaningar som dom vill ha hjälp med. Vi kan ta hand om hela implementationen men vi tror också att varje steg i vårt angreppssätt är tillräckligt starkt för att kunna stå för sig själv. Vi är flexibla och anpassar oss för att få jobbet gjort.  

  • STRATEGI. Det finns många idéer att förverkliga men några har ett större affärsvärde än andra. Vi hjälper dig att identifera nuläget, vision och målbild och att ta fram en strategi för genomförande. Läs mer om vår strategitjänst
  • UTFORSKA & UTVÄRDERA. Minska riskerna med er investering genom att utforska och utvärdera olika alternativ innan ni väljer väg. Med en Proof Of Concept och en MVP (Minimal Viable Product) kan ni på ett strukturerat sätt hantera innovation. Läs mer om vår POC tjänst
  • FÖRSTUDIE INKL. ARKITEKTURUTVECKLING. Genom en förstudie får ni en tydlig bild av vilka verksamhetskrav som ställs på en lösning, vilken information som ska hanteras, integrationer som krävs med andra system och vad en implementation kommer att kosta. Läs mer om vår förstudietjänst
  • PROJEKTLEDNING. Strategier förverkligas genom projekt. När ni är redo att ta nästa steg och sätt igång ett projekt tillsätter vi en projektledare som hjälper er att driva projektet och bygga nätverk mellan intressenter till projektet. Läs mer om vår projektledningstjänst
  • UTVECKLINGSTEAM. Utvecklingen av nya verktyg och automatisering i er digital arbetsplats kräver multidsciplinära team och samverkan mellan olika experter. Vi tillsätter ett leveransteam med nödvändig expertis och med på köpet får ni vår utvecklingsmetodik som är öppna för förändring och fokusera på att snabbt skapa mätbara resultat. Läs mer om tjänsten utvecklingsteam
  • FÖRVALTNING & SUPPORT. Arbetet tar inte slut när ni har första versionen av era nya verktyg och nya arbetssätt på plats. Ni går då över i en vidareutvecklingsfas där ni ska ta hand om förändringar, nya önskemål och support. Vi hjälper er med strategisk planering och tar fram en s.k. governance modell för att styra vidareutvecklingen. Läs mer om vår tjänst för governance

Tror du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!