VI BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING

Genom vårt arbetssätt, kunskap, tjänster och lösningar vill vi bidra till en hållbar utveckling och vara en leverantör som bidrar till klimatsmarta och hållbara företag.

Även som ett litet företag kan vi bidra till en hållbar utveckling. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och vi bidrar till en hållbar utveckling genom att:

Miljö och minskad klimatpåverkan

 • Minska antalet resor till möten, vi använder digitala möten i så stor utsträckning som möjligt
 • Verka för ett minskat resande i våra uppdrag utan att kvalitet och leveranser påverkas
 • Vara proaktiva och föreslå hur företag kan arbeta mer hållbart för att minska CO2 utsläpp -  Greening with IT
 • Undvika utskrifter på papper 
 • Använda utrustning som kan återvinnas
 • Att inte binda upp resurser i onödan t.ex. för kontorsplats (minskat behov av utrymme, el, värme, möbler etc.)

Socialt ansvar

 • En del av vår framgång ska varje år bidra till välgörande ändamål. Vi har valt att stödja barncancerfonden.
 • Om möjligt, sponsring till svensk idrott

Vi stödjer barncancerfonden

Ekonomiskt

 • Långsiktighet och kvalitet ska vara en del av vårt förållningssätt och kompetens
 • Våra tjänster och lösningar ska bidra till minskad stress på arbetsplatsen
 • Vi och våra underleverantörer ska ha sunda arbetsförhållanden, tänka hållbarhet och må bra