Det snabba och säkra sättet till ökat kundvärde

Av: Håkan Östlund

Metod for utveckling av digital arbetsplats

Digitaliseringen har öppnat upp för helt nya möjligheter till att öka kundvärdet i era leveranser. Nya tekniska lösningar förändrar och förbättrar sättet vi gör saker på, inom allt från produktion och marknadsföring till ekonomi, HR och rekrytering. Att hålla jämna steg med förändringstakten genom att snabbt ta till sig och implementera de här idéerna har blivit mer eller mindre avgörande för framgång, oavsett bransch. Frågan är hur ni hittar de lösningar som skapar kundvärde just i er verksamhet? Det är definitivt inte ont om appar, plattformar, system och andra digitala möjligheter som kan göra er verksamhet smartare och effektivare, och låta er ligga steget före. Men samtidigt kan alla valmöjligheterna skapa osäkerhet. Hur tar ni snabbt reda på vilken häst ni ska satsa på utan att ta onödiga risker eller slösa för mycket tid och resurser? Hur undviker ni att investera i åtgärder som inte ger önskat resultat?

Analysera först – agera sen

Teknisk utveckling har en förmåga att charma oss med alla lösningar som erbjuds, men ta reda på vilka problem det är ni behöver lösa först, inte tvärtom. Var i er verksamhet ligger era utmaningar? Behöver ni bli bättre inom produktionen, marknadsföringen, eller någon annanstans? Var kan ni öka kundvärdet i verksamheten och på vilket sätt? Analysera och diskutera era affärsprocesser. Kanske går det till exempel att effektivisera och snabba upp samverkan i era projekt om ni ersätter röran av alla de olika kommunikationskanalerna ni använder idag till en smart plattform för samverkan? Vilka fördelar skulle det innebära för ert sätt att arbeta? Kan ni sänka era kostnader, bli snabbare på att lansera nya tjänster och produkter till era kunder? Kan ni bli mer relevanta för era kunder?

När ni vet vad ni vill förbättra och vilka effekter det skulle ge, är nästa steg att ta reda på hur. Samla in information om trender inom er bransch och information om den tekniska utvecklingen. Engagera personalen, experterna på er verksamhet, till att med hjälp av de nya kunskaperna brainstorma fram förslag och idéer på hur ni kan öka kundvärdet. Kanske ska ni ta fram en ny mobil app som kompletterar era befintliga tjänster och hjälper kunden att vara mobil? Eller förenkla samverkan i er organisation genom bättre användargränssnitt och effektivare informationshantering? Eller utveckla affärsmodellen med microbetalningar och öppna API:er och där nya kundgrupper kan köpa relevant information av er?

Testa idéerna på ett snabbt och konkret sätt

När ni nu har ett antal intressanta lösningsförslag att utgå ifrån kommer den stora utmaningen – att satsa på den rätta. Som vi säkert alla har märkt så är något som ser bra ut på skrivbordsstadiet inte alltid lika lyckat ute i verkligheten. Den här appen verkade ju lovande, men om den inte bidrar till ökat kundvärde på det sätt som ni tänkt när den väl finns ute har ni investerat mycket tid och pengar bara för att behöva gå tillbaka till ruta ett. Lyckligtvis finns det bra metoder för att snabbt ta reda på hur ni satsar rätt.

Proof Of Concept metod för utvärdering

För att era idéer ska kunna testas, mätas och utvärderas behöver de avgränsas och bli konkreta. För att ta reda på vilka av era lösningar som fungerar bäst i praktiken utan att införa dem fullt ut genomför ni en Proof of Concept (POC). Det innebär att ni först avgränsar omfattningen av idén till ett minimum och tar fram en enkel prototyp för att i ett tidigt skede kunna testa och få svaren på vilken affärsnytta den ger. Ni kan sedan investera ytterligare tid på att ta prototypen vidare till en så kallad Minimal Viable Product (MVP) – det vill säga en minsta möjliga version av produkten som skapar någon form av ökat kundvärde, för att visa och mäta att den är en lyckad lösning på det problem ni ville åtgärda. Utifrån den här tidiga versionen och mätdatan den ger er utvärderar ni sen om det är en lösning att satsa på, och om den behöver utvecklas eller ändras på något sätt.

Men ni har kanske flera bra idéer? Utvärdera flera idéer parallellt på samma sätt och jämför resultaten och bygg upp underlag för att kunna välja de idéer som verkar mest lovande.

Det här är en metod med många fördelar:

  • Det går snabbt – och tiden är en viktig parameter för att vara effektiv. Målet är att det inte ska ta mer än 2 veckor för att ta fram en första prototyp. Om det tar längre tid är risken att ni går för djupt in i detaljer i det här skedet av utvecklingen.
  • Tidsramarna gör att ni tvingas fokusera och ni sparar tid- och resurser, men framför allt så märker ni om en lösning inte kommer att skapa kundvärde i ett tidigt skede, era risker minimeras.
  • Ni kan redan på ett tidigt stadium se vilken nytta och vilka utvecklingsmöjligheter som finns i idén, och till vilka kostnader.
  • Lösningen kommer omgående till användning om testerna av den slår väl ut. Investeringen i en Minimal Viable Product t.ex. skapar kundvärde direkt och kan byggas vidare på steg för steg för att öka kundvärdet ytterligare.
  • Det är även en intressant och givande läroprocess med konkreta resultat, som engagerar personalen och bygger kunskaper om er egen verksamhet och hur den kan förbättras.
  • Är en metod för innovation där idéer hanteras på ett strukturerat sätt och hjälper er att jobba med ständiga förbättringar för ökat kundvärde.

Den här metoden hjälper er helt enkelt att ta vara på era möjligheter för att skapa ökat kundvärde och att satsa på rätt häst i det digitala racet.

Här kan du läsa mer om våra tjänster för genomförande av en POC