FÖRSTUDIE

I förstudien specificeras omfattningen av ett projekt för att få ett detaljerat beslutsunderlag med tidplan och budget.

Bild - Förstudie digitalisering, från verksamhetsbehov till arkitektur och budgetplanering

Ett tips är att inte ha för bråttom när ni ska starta ett projekt, en felinvestering blir kostsam, skapar frustration i verksamheten och visar sig oftast inte direkt, utan på längre sikt. Med en förstudie går ni från att ha identifierat ett intressant projekt till att förankra vision och målbild, ta fram en tydlig beskrivning av projektets omfattningen och hur verksamheten kommer att påverkas med nya affärsprocesser och nya system samt hur budget och tidplan ser ut för ett projekt.

Förstudien består i sin helhet av flera moment men kan anpassas efter era behov.

 • Kartläggning av intressenter och information: Beskrivning av användare och dialogen mellan olika roller. Beskrivningen identifierar touchpoints i affärsprocesserna där ni kan stärka ert arbetssätt med nya digitala tjänster för att öka kundvärdet.
 • Design o kravhantering: Kravspecifikation kompletterat med skisser för användargränssnittet. Identifierade touchpoints vidareutvecklas för att fånga både visuella- och funktionella krav som ställs på den nya digitala tjänsten.
 • Systemkarta / Arkitektur: Kartläggning av befintliga system och applikationer som berörs av den nya digitala tjänsten, ett underlag för att kunna bedöma vilka investeringar som krävs för att utveckla den nya tjänsten.
 • Produktval och integration: Förslag på hur den nya arkitekturen ska realiseras med standard applikationer, plattformar eller genom utveckling.
 • Projektdefinition: Projektdefinitionen beskriver alla faser av projektet, projektteam och kompetenser, aktiviteter, tidplan och budget.
 • Beslutsunderlag: Rapport med sammanställt beslutsunderlag till styrgruppsmöte.

Förstudien täcker förberedelsefaserna i det flesta projektmodeller så som i PPS (Praktisk Projekt Styrninng), BP1 - BP4 och utförs oftast av rollerna:

 • Business analyst
 • Kravanalytiker
 • UX designer 
 • Arkitekt
 • Projektledare

Ja, det låter intressant. Jag vill ha mer information om förstudietjänsten!

Skicka förfrågan på en projektledare

Tycker du att det här är ett erbjudande som kan skapa affärsnytta åt andra? Dela gärna sidan i sociala medier!