Proof Of Concept - dokumenthantering för PLM

IT chefen på GKN Driveline i Sverige vill utvärdera om SharePoint kunde användas för att effektivisera deras Product Lifcyle Management (PLM) process och minska företagets miljöpåverkan genom en minskad pappersförbrukning vid arkivering av provresultat och provrapporter.

Vi utvecklade gemensamt en lösnings-vision och en plan för arbetet genom workshops med processägare. Vi utvecklade en prototyp som var anpassad till valda delar av GKN:s del-process för ändringshantering. Prototypen byggdes på SharePoint 2010 som teknisk plattform.

I utvärderingen fastslogs att det skulle gå att effektivisera hantering av provrapporter, dess olika versioner och arkivering med SharePoint och att det skulle göra det enklare att hitta dokument som var kopplade till ändringsordrar. Kostnader för ett arkiv skulle minska, både p.g.a. behov av mindre lokaler (hyra) och sänkta kostnader för papper och toners. Bara den minskade kostnaden för 1 års förbrukning av toners skulle med råge finansiera hela projektet.