Etablering av digital arbetsplats - SharePoint 2013 som tjänst

Skanskas IT avdelning hade fått i uppdrag att förbättra den digitala arbetsplatsen genom att etablera en ny tjänst till Skanska Sverige för sammverkan och informationshantering. Plattformen som valts var SharePoint 2013 som skulle sys ihop med en hel del ny infrastruktur-teknik bl.a. för virtualisering av servrar, disaster recovery scenarier, backup hantering, licenshantering, identitetshantering, säkerhet och virus kontroller. 

I projektet etablerades en projektstruktur enligt projektmodellen PPS, en styrgrupp tillsattes och regelbunda styrgruppsmöten genomfördes för att ta beslut om kommande steg. En förstudie genomfördes för att ta fram förslag på arkitektur och kostnader för att etablera tjänsten inkl. hårdvara, mjukvara och licenser. Projektet fortsatte med att etablera plattformen i en helt ny infrastruktur och att planera för etableringen av ett kommande förvaltningsobjekt för att hantera support, kostnader, kompetensutveckling, kontaktvägar, beroenden till andra tjänster etc. När arkitekturen var testad och godkänd av Skanska IT etablerades en driftsmiljö tillsammans med förvaltningsobjektet och tjänsten lämnades över till de nya förvaltningsrutinerna.

Skanska Sverige fick tillgång till en bättre digital arbetsplats med tjänsten och kunde börja lägga till applikationer i tjänsten för effektivisering av informationshantering och samverkan i olika projekt.