Projektledare, affärssystem

När Bergman & Beving beslutat sig för att avyttra bolaget TOOLS innebar det att en ny affärsmodell behövde implementeras. Den nya affärsmodellen innebar nya partnerkanaler och ändringar av inköpsavtal samt en ny modell för prissättning.

I vårt uppdrag som projektledare ingick det att strukturera projektarbetet, planera och styra arbetet med att utveckla ett nytt prissättningsverktyg och arbetet med att göra nödvändiga modifieringar i affärssystemet M3.